HER KOMMER LITT MER TEKST OM INNMELDING 

Oppgje namn, adresse, epostadresse og telefonnummer. Samstundes ber vi deg betale 150,- til bankkonto 2085.25.52558 i Lom og Skjåk sparebank. Medlemskapet vil gjelde frå det tidspunkt innbetaling av kontingent er registrert på vår bankkonto.

 

Venleg helsing Tor Jonsson-laget