Arkivert i kategorien: Biografi

Eit ord er eit under. Tekster i samling.

Boka Eit ord er eit under. Tekster i samling er klar og ute på marknaden. Det er Oplandske Bokforlag som står for utgjevinga. Leiar i Tor Jonsson-laget, Håvard Teigen, har redigert boka og Jon Fosse har skrive forord. Boka inneheld essay og artiklar frå Nesler, andre essay og artiklar, forteljingar, skodespel, prologar og ein eigen […]

Jesus hadde eit stort program, men så vart det berre kyrkje av det

Kyrkja bar eg opp i ein vakker bjørkelund, for der budde Gud. «Diktet» (Tekster I) Tor Jonsson syner eit kontrastfylt tilhøve til kyrkja alt frå dei fyrste tekstene han skreiv.  Midt i blant gardom stod kyrkja som ein gravstein, skriv han i novella «Guten som gjekk dit nordavinden slutta å blåse» frå 1936. I «Eit […]

Verst er å gå frå usådd åker og ufødd vår

Halldis Moren Vesaas og Inger Smith Heiberg på eit Tor Jonsson-arrangement i Lom i 1982 framfor minnestøtta.Tor Jonsson sin gravferdsdag 27. januar var uvanleg kald, sjølv i fjellbygda. Men i kyrkja, som den døde hadde sagt og skrive så mykje stygt om, var det varmt. Kyrkja var overfylt av langvegsfarande gjester og sambygdingar. «Med blomar frå […]

Venetapet

Tor Jonsson (t.v.), Einar Skjæraasen og Jan-Magnus Bruheim (t.h.). Tor og Jan-Magnus reiste ofte saman innover til Oslo på møte i forfattarforeininga. Dei løyvde seg nesten alltid nokre ekstra dagar i for- og bakkant. Her er dei heime hjå Kjetil Ljøstad saman med Einar Skjæraasen. Foto: NTB ScanpixI dagane etter dødsfallet var det mange som […]

Sløkk ikkje elskhugelden som brenner mi sjel

6. – 8. januar 1951 Ein av dei første dagane på nyåret, oppsøkjer han barndomsvenen Lars Ekre, som også bur i Oslo. Dei to har ikkje hatt så mykje kontakt i vaksenlivet. Dei nesten jamgamle lomværane pratar denne kvelden mykje om far til Tor Jonsson, Prestkroken-striden og presten Smith. Ein bitter Tor Jonsson har bestemt […]

Stusslegstugu

Heimen «Stusslegstugu» i Lom var barndomsheimen til Tor Jonsson. Tor flytta hit da han var åtte år gamal. Det var ei stove familien hadde reist på plassen til morsslektningane hans like ved Andvord, vest for Lom sentrum, eit lite stykke oppover Solsidevegen. Her hadde dei ikkje ein gong så mykje jord at dei kunne setje […]