Bibliografi

forfatter

DIKTSAMLINGAR
Mogning i mørkret, 1943
Berg ved blått vatn, 1946
Jarnnetter, 1948
Ei dagbok for mitt hjarte, 1951

ANDRE UTGJEVINGAR
Nesler (artiklar), 1950
Siste stikk (skodespel i ei akt), 1951
Nesler. Ny samling (redigert av Rolv Thesen), 1952
Til Sparre Olsen på 50-årsdagen, 1953
Dikt i samling, 1956
Prosa i samling (redigert av Helge Skaranger), 1960
Diktning (dikt og prosa), 1963
Dikt, 1966
Og evig er Ordet (lyrikk i utval ved Reidar Djupedal), 1970
Siste stikk, 1973
Song om liv og død. Eit Tor Jonsson-program. Og Siste stikk, 1973
Tekster i samling 1, 1973
Dikt i samling, 1975
Eg ror imot straumen (medforf. halldis Moren Vesaas, Ingebjørg Sem, Norsk rikskringkasting), 1975
Tekster i samling 2 (redigert av Inger Heiberg), 1975
Kvite fuglar (lyrikk i utval ved Otto Hageberg), 1978
Dikt i samling, 1987
Tor Jonssons beste, 1993
Ved grensa (tekster i utval, ill. av Anders Kjær), 1995
Dikt i samling, 1999
Tor Jonssons beste, 1999
Blant bygdedyr og vestkantkrokodiller (prosa, redigert av Ingar Sletten Kolloen), 2000
Berre kjærleik og død. 13 scener. Ingar Sletten Kolloen, 2000
Pour me consoler de la mort, j’ai le rêve, Pierre Grouix, 2005
Dikt i samling, 2010

UTRYKT MATERIALE
Etterlatne papir, brev, notar i Handskriftsamlinga, NBO

OM TOR JONSSON
Bøker, hovudoppgåver, artiklar og anna om Tor Jonsson

PRISAR
Kyrkje- og undervisningsdepartementet sin pris for amatørteater 1950
Melsom-prisen 1952 (post mortem)
Kritikerprisen 1956 (post mortem)