Eit ord er eit under. Tekster i samling.

Uten navnBoka Eit ord er eit under. Tekster i samling er klar og ute på marknaden. Det er Oplandske Bokforlag som står for utgjevinga. Leiar i Tor Jonsson-laget, Håvard Teigen, har redigert boka og Jon Fosse har skrive forord. Boka inneheld essay og artiklar frå Nesler, andre essay og artiklar, forteljingar, skodespel, prologar og ein eigen del der journalisten og humoristen Tor Jonsson syner seg fram.

Da Tor døydde i 1951, heitte det i ein av nekrologane at han dessverre ikkje kom til å bli hugsa ved 100-årsjubileet fordi han hadde skrive for lite og døydde for ung. Nå i jubileumsåret kan vi slå fast at spådomen er gjort til skamme. Forfattarskapen er fortsatt aktuell, interessa for Tor Jonsson og tekstene hans er stor, og meir enn 270 personar og institusjonar helsar til forfattaren på Tabula Gratulatoria-lista i boka. Tor Jonsson-laget set stor pris på dette og ynskjer å sende ein takk til alle dykk.

Dei som har bestilt boka og bur i Lom eller nabobygdene, kan hente ho på Lom folkebibliotek. Nokre vil få boka levert gjennom medlemmar i Tor Jonsson-laget på Lillehammer eller i Oslo. Dei andre på lista, vil få boka tilsendt i løpet av hausten. Det går også an å tinge boka via Oplandske Bokforlag eller heimesida til Tor Jonsson-laget. Prisen er da 360 kr, porto kjem i tillegg. Tabula Gratulatoria-prisen er 300 kr.