Jubileumsmarkering i Lom 21. mai

TJ

Billettar og påmelding:

Billettar til festkvelden

Festmiddag på Fossheim kr 350. Påmelding innan 19. mai:  61 21 95 00.

Om arrangementet:
Jubileumsmarkeringa startar med opning av ein nyoppussa Tor Jonsson plass framfor Midtgard kl. 13.00. Der blir det helsingar ved leiaren for Tor Jonsson-laget og ordføraren i Lom. Songkoret Lomsklangen framfører dikt av Tor Jonsson. Så legg vi ut på vandring gjennom Lom sentrum der ord av Tor Jonsson har blitt montert i stein. Vandringa går opp til heimen hans, Stusslegstugu, der Bård Hanem frå Tor Jonsson-laget vil avslutte fyrste del av feiringa.

Om kvelden blir det festkveld i Utgard. Aslak O. Brimi og Hildegunn Hovde har laga ny musikk til dikt av Tor Jonsson som dei urframfører saman med Aasmund Nordstoga og Tor Jonsson Orkester.

Program for festkvelden:
Opning ved leiar for Tor Jonsson-laget Håvard Teigen
Festtale ved Andreas Hompland
Elevar frå Lom ungdomsskule
Lom spelmannslag
Konsert med Hildegunn Hovde, Aslak O.Brimi, Tor Jonsson Orkester og gjesteartist Aasmund Nordstoga

Jubileumsmarkeringa blir avslutta med festmiddag på Fossheim hotell som serverer ein tre rettar husmannsmeny.

Så håpar vi mange bygdefolk og tilreisande vil vera med og heidre Tor Jonsson på denne jubileumsmarkeringa.

De er hjarteleg velkomne!