Motstraumsseminar i Hallingdal

MotstraumsDenne veka arrangerte Tor Jonsson-laget i samarbeid med Halllingdølen og Landslaget for norske lokalaviser (LLA) motstraumsseminar i Ål i Hallingdal. Tor Jonsson var ein periode redaktør for avisa Hallingdølen til han kom på kant med kristenfolket i dalen og presten i Ål tordentala over redaktøren frå preikestolen første dag jul i 1946.

Korleis styrke mangfaldet av sterke stemmer i media? Eller er det meir refleksjon og analyser vi treng? Dette var dei overordna spørsmåla for seminaret der Jon Hustad, Gudmund Skjeldal, Brynjulf Braanen, Jan Arild Snoen, Knut Olav Åmås, Hilde Sandvik og Frank Aarebrot var blant dei som heldt innlegg for dei rundt 50 deltakarane. Stein Torleif Bjella, Tor Jonsson Orkester og Dagfinn Nordbø bidrog med humoristiske og musikalske innslag.

Ein liten smakebit frå seminaret finn vi referert i Hallingdølen som vi og har fått låne biletet frå (fotograf: Susanne Adensfield). På spørsmålet om Tor Jonsson er aktuell i dag, hadde programleiar Andreas Hompland og Frank Aarebrot fylgjande vesle utveksling:

– Alle burde ha ein Tor Jonsson-raptus, men la det gå over. Ikkje la han vera ein følgesvein i livet, men å vera innom han er grunnlaget for ein kvar ung manns danning, slår Hompland fast. Han legg til at om Jonsson hadde blitt fødd i 1946, som han sjølv, og ikkje i 1916 ville han mest truleg vore bygdesosiolog i dag, noko som sjølvsagt hadde vore synd for norsk poesi. Det er då han får svar frå professor Frank Aarebrot i salen:

– Med tanke på dagens bygdesosiologar ville det kanskje vore betre om nokre av dei hadde vorte poetar i staden.

Motstraumsseminaret føyer seg inn i rekkja som eitt av dei mange vellykka arrangementa knytta til Tor Jonsson i jubileumsåret. Over heile landet blir forfattaren minna og aktualisert. Dette gler sjølvsagt Tor Jonsson-laget storleg. Vi minner om at det òg er høve til å melde seg inn i laget. Sjå Tor Jonsson-laget på toppen av sida.