Prolog

 

 

 

Klara Kvehaugen

Prolog på programkvelden

under Tor Jonsson-minnedagar

27.juli 1991.

 

Til minne om Tor

Du sa det sjølv, du var ein framand

vi lærde kje å kjenne deg.

Vi flokka oss til leik og dans,

du gjekk din eigen veg.

Visst var det trongt, vi minnest vel dei harde, strenge åra.

Vi fann på mykje moro lell så mang ein trøysam helgekveld

og blanke, fine vårar.

Vi møtte deg på vegen, vi helsa og fekk svar

og nokre ord om vind og ver, slik  grendesfolket plar.

Kor gjerne vi ville ha spurt deg om mangt

av alt det du gjekk og visste!

På livsvegen hadde du fått med deg

ein rikdom av åndeleg niste.

Du gav oss stundom djupe svar med ord som beit og greip,

ein annan gong du slo det bort i stor og ramsalt fleip.

Ja, Tor, du var nok både still og stur og ålvorsam;

like vel, ein gong iblant kom humoristen fram.

Det var noko som heitte «å bie på posten»,

den tid vi var unge og vegen var bein.

Vi trassa så tidt både kulden og blåsten,

når snø og holke gjorde at bilen var sein.

Så snart vi hadde avisa i handa,

trakka vi heim att på mørkredde bein.

I mørkret er det lett å prate, der høyrest stundom sterke ord

om stell og styre, likt og ulikt,

om urett som var gjord.

Vi tok og delte dette litt på makta til beste for folk og land.

Ja, verda vart omsnudd der og da, slik berre ungdom kann.

Det tok oss ikkje lange stunda, Posthusbakken var kald.

Der var du, Tor, rett ofte med, og mangt eit gullkorn fall. –

Iblant du gjekk på fisketur langs elva vill og stri.

I all di tid var Guds natur den store kyrkja di.

Og Bøvra kan vel rope høgt i trongt og steinut far,

ein annan stad ho kviler ut og kviskrar still og var.

Ho bar visst mangt eit bod til deg

om verda langt frå allfarveg, der høgfjells-tempel

lyfter seg med tinderad og skar, der skya dreiv og

stilla rådde, lufta var så rein –

å ja, eg veit du sa ein gong, du dyrka ikkje stein!

Men elsken din til foss og fjell

og alt som høyrer te`

skin fram or skriftom dine lell

som mønsteret i ein vev.

Du vaks til mann, du for avstad.

Vi møtte deg att snart i skrifter og blad.

Vi tykte du brukte strenge ord

og spurde kvarandre i undring stor;

«Kva er det i grunnen han vil oss, han Tor?».

Det var kje lett å skjøne alt, slik som ein gjerne vil,

vi las det ein gong, la det bort

og las det ein gong til.

Vi fylgde med Kong Husmannsgut,

den dagen han for til byn.

I tanken drog vi også ut

og dette lengt og draumesyn og tankar som han tenkte

og såg kor ljosa blenkte.

Du song vel om guten ved fattigdomsglaset,

men også om solskin og blomar i glaset.

Skurdfolk i åkeren ein haustkald dag,

dei ottast for nattfrost og hadde skaplag.

For der det er kløkkje og frostlendt

kan haustnatta rett vere hardhendt.

Du kunne fortelje ein daglegdags ting

med ord som gav tankane venger

og verda vår vart ein vidare ring,

du rørde ved mange strenger.

Du skreiv så tungt og hjartesårt

om døden og den stengde døri,

men også mange glade vers med varme og humør i.

Var tonen stundom nokså kvass

og verset fullt av beinhard trass, –

det står her, slik du skreiv det ned.

Slik skal det vare ved.

Det var ein vinterkveld det kom

eit bod at livet ditt var slutt.

I stua vart det kvævt og trongt,

og vi fann vegen ut.

Det knirka under foten, for kulden var så streng.

Den kvite vinterkåpa låg

og sveipte mark og eng.

På himmelen stod ein stjernehær

og blinka som så ofte før.

Dei slepte ingen løyndom ut

og nemnde ikkje sorg og sut.

Vi hadde ikkje tenkt på at du bar så tung ei bør!

Men bjørk og gran, og furu med

i stille, klåre kveld,

dei bøygde kvite greiner ned og helsa stilt farvel.

Dei står her, orda dine Tor!

Så dyr ein skatt, ein rikdom stor.

Kvar helsing i frå fjell og foss,

slik som du tydde det for oss, det er vårt arvegull.

Og våre born og barneborn skal finne dine tankekorn

og ta ein prat med far og mor

om kven han var, han Tor.

Ja, arven skal vi verne om. Du får ha takk da, Tor!

Di heimegrend, ditt bygdelag vil heidre minnet ditt i dag

med dine eigne ord.

«Det er dei same fjell som før,

det er den same sol som blør

 på tind og nut.

Og dei du vende odd imot

er runne av den same rot

med same sut.»