Refleksjonar av Cato Schiøtz

Cato Schiøtz har i ulike samanhengar synt stor interesse for livet og diktinga til Tor Jonsson. I vedlegget finn du ein artikkel der Schiøtz formidlar sine refleksjonar i høve 100-årsmarkeringa av fødselsdagen til Tor. Schiøtz seier bl.a dette om interessa si for Tor Jonsson:

«Interessen for Tor Jonsson tok for alvor av i forbindelse med Ingar Sletten Kolloens monumentale biografi Berre kjærleik og død, som ble utgitt av Det Norske Samlaget i 1999, og som er trykket i 15 000 eksemplarer. Kolloen var også redaktør for et utvalg av Jonssons beste essays, som ble utgitt året etter med tittelen Blant bygdedyr og vestkantkrokodiller. »

Sjå artikkel av Cato Schiøtz her:Tor Jonsson artikkel