Tor Jonsson i ord og tonar – og litt video

På denne sida har me samla lenker og tips til kor du kan finne tonesette dikt av Tor Jonsson. Somme av songane krev Spotify-abonnement. Dei andre finn du på youtube og er gratis.

På lenkelista vil du også finne nokre videoar som er blitt laga etter inspirasjon av Jonsson sine tekstar. Og til sist – nokre kjende Tor Jonsson-sitat som kan vere til inspirasjon og ettertanke.

Musikk

Tor Jonsson Orkester (Aasmund Nordstoga, Hildegunn Hovde og Aslak Brimi) – Einseto

Byggje tårn/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=dh0dznss01c&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=4

Kattmånadsvise/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=Vl7MfvmhbYY&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=2

Du bér ein eld/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=Y1zVwIB0YiU&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=8

Barndomsheimen/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=TVULKQuMTFI&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=1

Kjærleikssong ved tjørna/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=xI7KmcrUFXo&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=5

Lyre i logen/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=KgTVkums2lk&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=10

Ved fattigdomsglaset/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=bVtuIZJinaU&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=6

Når du er borte/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=Rqad0nw8RNU&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=12

Kom ikkje inn i mitt hus/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=jFqJUcGPmoU&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=14

Song om liv og død/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=IjgfFn-YEHU&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=11

Ungkar og spelmann/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=gR9OPRWqJJE&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=9

Ordet/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=I126KTM3guU&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=13

Einseto/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=Fg9KRrb2YSI&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=7

Junisong til jorda/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=KMvHU7JWng0&list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA&index=3

Alle songane på albumet

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXa7r4ufteLhJYY1JzUNfnhYUvuid4yA

Tone Ringen – Frå albumet Møte

Lengsla bygde katedralar/Spotify

Voggesong i sorghuset/Spotify

Svartdalskjerringa/Spotify

Tone Ringen – Flå albumet Kvilestein

Vill-Guri/Spotify

Vårnattsvise/Spotify

Ljodahått – Frå albumet Eg stend eg, seddu

Så stig då i meg einsemd

https://music.youtube.com/watch?v=Zrbu06b4w90&list=RDAMVMZrbu06b4w90

Camilla Granlien – Albumet Jarnnetter

Eg er sorg og glede/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=JMQwy2Msie8&list=PL4HdSTKtuRWQi6IE5Utc5zMDYDPcyxvh_&index=16

Døde blomar/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=z0Bq7pWQXhc&list=PL4HdSTKtuRWQi6IE5Utc5zMDYDPcyxvh_&index=19

Død spelemann/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=MzSFpx9-rO0&list=PL4HdSTKtuRWQi6IE5Utc5zMDYDPcyxvh_&index=7

Kong Husmannsgut/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=fssw1FxEqAs&list=PL4HdSTKtuRWQi6IE5Utc5zMDYDPcyxvh_&index=2

Ei vårnattvise/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=jd11XVw6ydQ&list=PL4HdSTKtuRWQi6IE5Utc5zMDYDPcyxvh_&index=17

Du eig ikkje lykka/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=J15iS5FqYOM&list=PL4HdSTKtuRWQi6IE5Utc5zMDYDPcyxvh_&index=15

Tita og gjenta/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=zOP3Jng8yMU&list=PL4HdSTKtuRWQi6IE5Utc5zMDYDPcyxvh_&index=27

Hege Tunaal og Lars Klevstrand – Frå albumet Dobbelportrettet

Når du er borte/Spotify

Hege Tunaal – Når du er borte

https://www.youtube.com/watch?v=D1PyCS3voW4

 

De Press – Frå albumet Rekyl

Lengsla bygde katedralar/Spotify

Til dei fredsæle/Spotify

Til ein namnlaus/Spotify

Du tende eld/Spotify

I kornstaursusen/Spotify

Vår eiga røynd/Spotify

De Press «Kvite fuglar», Bodø 9.november 2018

https://www.youtube.com/watch?v=NOx0pEavAPA

Andrej Nebb – Frå albumet Kvite fuglar

Fattig ynskje/Spotify

Ufødd gud/Spotify

Ei dagbok for mitt hjarte (Kom ikkje inn i mitt hus)/Spotify

Kvite fuglar/Spotify

I sorgli/Spotify

Ei dagbok for mitt hjarte (Der lauvet fell)/Spotify

To kvinner/Spotify

Protest/Spotify

Voggesong i sorghuset/Spotify

Kvardagssalme/Spotify

Fuglane/Spotify

Dagbokblad (Må eg gå)/Spotify

Eg åtte ikkje kjærleik/Spotify

På heimveg/Spotify

Norsk kjærleikssong/Spotify

Vill-Guri/Spotify

 

Diktarplager – Frå albumet Evig er ordet

Å dikte/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=bb5axI-yTE0

Kåttmånadsvise/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=xPDm4fi7wXE&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=4

Når du er borte/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=vksOgWJfNDE&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=6

Ved fattigdomsglaset/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=LjOZxoVUq_M&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=9

Barndomsheimen/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=hA8VjR_t8MI&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=11

Kong Husmannsgut/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=hA8VjR_t8MI&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=11

Lyre i logen/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=mj23O-pbt6I&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=14

Norsk kjærleikssong/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=PHwj45wFMEs&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=15

Fattig ynskje/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=ZkbCDLo0EhI&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=16

Vill-Guri/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=zLWmezRXeUc&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=17

Ordet/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=NZ-AjdyZa_c&list=OLAK5uy_mYhshQ8H55GX04oebaNVrhf-sP6B1flu4&index=18

Henning Sommerro – Frå albumet Vintereple

Norsk kjærleikssong/Spotify

Svartdalskjerringa/Spotify

Henning Sommerro – Frå albumet Vårsøg

Å dikte/Spotify

Granem – Frå albumet Solstreif

I bjørkeskog/Spotify

Lyre i logen/Spotify

Dor pios – Versuri de Tor Jonsson

https://www.youtube.com/watch?v=GsRAAYoI8G0

Víík – Alle barn skal sove

https://viik.bandcamp.com/track/alle-barn-skal-sove

Geir Løvold – Frå albumet Månen Tittar Fram

Fuglane

https://music.youtube.com/watch?v=RSoZOHaGE48&list=RDAMVMRSoZOHaGE48

Fuglane /Spotify

Vill-Guri/Spotify

Døde blomar/Spotify

Kvite fuglar/Spotify

Død spelemann/Spotify

Sorga/Spotify

Fattig ynskje/Spotify

Når du er borte/Spotify

Kirsten Bråten Berg – Frå albumet Syng du mi røyst

Kvit sorg

https://www.youtube.com/watch?v=If2kim1lG2o&list=OLAK5uy_mL7Kt-MPoJhGtVNyvk__48ACDJxelnFHo&index=10

Silje Nergaard – Frå albumet Hjemmefra

Når du er borte

https://www.youtube.com/watch?v=PXNH-sohmq0

Bjarte Hjelmeland

Diktet «Så stig då i meg einsemd» lese av Bjarte Hjelmeland

https://www.nrk.no/video/diktet-saa-stig-daa-i-meg-einsemd_270815

Ugagn – Frå albumet Eisemo

Døde blomar/Spotify

Finn Coren – Frå albumet På jorden et sted

Ei dagbok for mitt hjarte/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=uGAg9BTs7kg

Svevngangar – Frå albumet Av natt, av ljos

Heimkjenning/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=vhT6UAmcBZo

Reidar Svare med Svermere – Frå albumet Fjellblomen

Når du er borte/Spotify

Byggje tårn/Spotify

Fattig ynskje/Spotify

Anne Marie Kvien – Frå albumet Sangen til bygda

Når du er borte/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=DKnuaTobNf4

Kåre Virud – Frå albumet Barbeinte Engel

Mjuke liner/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=zvaDrzlQ8JQ

 

Spildo – Frå albumet Eg ser deg

Byggje tårn/Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=ZVS6OVFVP6c&list=PLceSr3mRWIw7lKjDS64AaZ2-wCqBRVwce&index=15

Lena Skjerdal – Frå albumet Mjuke vek

Når du er borte/Spotify

 

Videoar

Her møter du i fleire korte videoar NRK-journalisten Herbjørn Sørebø i høve 75-års markeringa av Tor Jonssons fødsel.

Møte med Tor Jonsson del 1: Introduksjon

https://www.youtube.com/watch?v=QzgeXwZkzVE

Møte med Tor Jonsson del 2: Ingebjørg Sem Stokke les diktet «Fattig ynskje»

https://www.youtube.com/watch?v=gW08toNkYes

Møte med Tor Jonsson del 3: Om Tor Jonsson og tonesetjing av hans lyrikk

https://www.youtube.com/watch?v=ZtaBsrh1GWk

Møte med Tor Jonsson del 4: Torunn Einbu syng «Kong Husmannsgut»

https://www.youtube.com/watch?v=9jkyHFvdxVU

Møte med Tor Jonsson del 5: Torunn Einbu syng «Den ukjende»

https://www.youtube.com/watch?v=dcuDOYHRcxY

Møte med Tor Jonsson del 6: Herbjørn Sørebø om Tor Jonsson

https://www.youtube.com/watch?v=-Kv7T2k068E

Pingviner i Sahara

https://www.youtube.com/watch?v=kBybrsAXJgY

Tunge tårer

https://www.youtube.com/watch?v=tJdRL6Pf0kw

Liket

https://www.youtube.com/watch?v=VAZw3xNnlqc&t=35s

Blod i snø

https://www.youtube.com/watch?v=XnJtEFF851Y

Straum – Når du er borte

https://tv.ukm.no/Straum/11690

Norges litteratur- og språkhistorie – Tor Jonsson (10/13)

https://www.youtube.com/watch?v=LdFRdtyBgCE

Sitat

Kjende Tor Jonsson-sitat.

https://www.ordtak.no/index.php?fn=Tor&en=Jonsson