Tor Jonsson-laget

Tor Jonsson-laget

Tor Jonsson-laget vart skipa i slutten av april 2000. Kort tid etter vart Tor Jonsson-stova opna for publikum. Lom kommune hadde da fått stova restaurert etter at ho hadde forfalle i fleire år.

Laget er organisert som foreining. Styreleiar er Håvard Teigen. Dei andre styremedlemmane er Kari Grøsland, Bård Hanem, Torstein Bruøygard og Rita Mundal.
Føremålet med foreininga er å gjera livet, diktinga og heimbygda til Tor Jonsson betre kjend og tilgjengeleg og yte økonomiske bidrag til føremål og prosjekt som er knytt til livet, diktinga og heimbygda hans. Foreininga er sjølveigande og skal ikkje vera næringdrivande.

I 2016 stod Tor Jonsson-laget for markeringa av 100 årsjubiléet til Tor Jonsson. Nå i 2021 markerar vi at det 70 år sidan han døydde.


Innmelding Tor Jonsson-laget

Tor Jonsson-laget
ved Torstein Bruøygard
Kvernhusvegen 85
2618 Lillehammer
torsbruo@gmail.com

Oppgje namn, adresse, epostadresse og telefonnummer. Samstundes ber vi deg betale 150,- til bankkonto 2085.25.52558 i Lom og Skjåk sparebank. Medlemskapet vil gjelde frå det tidspunkt innbetaling av kontingent er registrert på vår bankkonto.

{loadposition fox}

Venleg helsing Tor Jonsson-laget