Category Archives: Forfattaren

Soga om steinrøysane

Det er ikkje berre Alf Prøysen som har skrive om steinrøysa i norsk litteratur. Tor Jonsson skreiv også om steinrøysane som han såg som eit minnesmerke over husmennene. Heile livet var Tor Jonsson oppteken av tilhøvet mellom husmenn og ættebønder. Han var sjølv son av ein husmann som hadde ein sterk og levande draum om å […]

Ord om fjell av Tor Jonsson

Biblioteka i Nord-Gudbrandsdalen har samla og publisert fjelldikt av diktarane frå dalen og frå heile landet i Ord om fjell. Her er dikta av Tor Jonsson: Ord om fjell av Tor Jonsson. Dikta er òg innlesne av lokale innlesarar som les på dialekt der det høver. Under ser de eitt av dikta, På draumegras. På draumegras Sigmund […]

Bibliografi

DIKTSAMLINGAR Mogning i mørkret, 1943 Berg ved blått vatn, 1946 Jarnnetter, 1948 Ei dagbok for mitt hjarte, 1951 ANDRE UTGJEVINGAR Nesler (artiklar), 1950 Siste stikk (skodespel i ei akt), 1951 Nesler. Ny samling (redigert av Rolv Thesen), 1952 Til Sparre Olsen på 50-årsdagen, 1953 Dikt i samling, 1956 Prosa i samling (redigert av Helge Skaranger), […]

Bladmannen

Avismannen Tor Jonsson Frå 1943-45 er Tor Jonsson medarbeidar i Dølenes blad, seinare Dølabladet, på Otta. Det er fyrst og fremst satirikaren, humoristen og flåkjeften som slepper seg laus i spaltene. Han gøymer seg bak pseudonym, kallar seg Mikro, Kjeftausa og Kjatrik. Gunnar Reer Olsen, som var redaktør av Dølenes Blad da Tor Jonsson var […]