Author Archives: master

Tor Jonsson-laget

Tor Jonsson-laget Tor Jonsson-laget vart skipa i slutten av april 2000. Kort tid etter vart Tor Jonsson-stova opna for publikum. Lom kommune hadde da fått stova restaurert etter at ho hadde forfalle i fleire år. Laget er organisert som foreining. Styreleiar er Håvard Teigen. Dei andre styremedlemmane er Kari Grøsland, Bård Hanem, Torstein Bruøygard og […]