Author Archives: master

Sløkk ikkje elskhugelden som brenner mi sjel

6. – 8. januar 1951 Ein av dei første dagane på nyåret, oppsøkjer han barndomsvenen Lars Ekre, som også bur i Oslo. Dei to har ikkje hatt så mykje kontakt i vaksenlivet. Dei nesten jamgamle lomværane pratar denne kvelden mykje om far til Tor Jonsson, Prestkroken-striden og presten Smith. Ein bitter Tor Jonsson har bestemt […]

Ord om fjell av Tor Jonsson

Biblioteka i Nord-Gudbrandsdalen har samla og publisert fjelldikt av diktarane frå dalen og frå heile landet i Ord om fjell. Her er dikta av Tor Jonsson: Ord om fjell av Tor Jonsson. Dikta er òg innlesne av lokale innlesarar som les på dialekt der det høver. Under ser de eitt av dikta, På draumegras. På draumegras Sigmund […]

Bibliografi

DIKTSAMLINGAR Mogning i mørkret, 1943 Berg ved blått vatn, 1946 Jarnnetter, 1948 Ei dagbok for mitt hjarte, 1951 ANDRE UTGJEVINGAR Nesler (artiklar), 1950 Siste stikk (skodespel i ei akt), 1951 Nesler. Ny samling (redigert av Rolv Thesen), 1952 Til Sparre Olsen på 50-årsdagen, 1953 Dikt i samling, 1956 Prosa i samling (redigert av Helge Skaranger), […]

Tor Jonsson i ord og tonar – og litt video

På denne sida har me samla lenker og tips til kor du kan finne tonesette dikt av Tor Jonsson. Somme av songane krev Spotify-abonnement. Dei andre finn du på youtube og er gratis. På lenkelista vil du også finne nokre videoar som er blitt laga etter inspirasjon av Jonsson sine tekstar. Og til sist – […]

Bladmannen

Avismannen Tor Jonsson Frå 1943-45 er Tor Jonsson medarbeidar i Dølenes blad, seinare Dølabladet, på Otta. Det er fyrst og fremst satirikaren, humoristen og flåkjeften som slepper seg laus i spaltene. Han gøymer seg bak pseudonym, kallar seg Mikro, Kjeftausa og Kjatrik. Gunnar Reer Olsen, som var redaktør av Dølenes Blad da Tor Jonsson var […]