Category Archives: Hendingar

Kvite fuglar – Tor Jonsson i fargar

Både svart og kvitt er sterke symbol i poesien, ikkje minst hos Tor Jonsson. Men tekstane hans kan også vera fargerike, med både kontrastar og nyansar. Forestillinga Kvite fuglar er laga i høve jubileumsåret av Hallgjerd Byrkjeland og Katarina Svendsen. Her vekslar prosa, poesi og biografi med musikk, mellom anna av komponistvenen Sparre Olsen. Premieren er […]

Eit ord er eit under. Tekster i samling.

Boka Eit ord er eit under. Tekster i samling er klar og ute på marknaden. Det er Oplandske Bokforlag som står for utgjevinga. Leiar i Tor Jonsson-laget, Håvard Teigen, har redigert boka og Jon Fosse har skrive forord. Boka inneheld essay og artiklar frå Nesler, andre essay og artiklar, forteljingar, skodespel, prologar og ein eigen […]

Berre kjærleik og død

I høve Tor Jonsson-jubiléet blir teaterframsyninga Berre kjærleik og død av Ingar Sletten Kolloen sett opp på Det Norske Teatret onsdag 24. og på Rudi gard torsdag 25. august. I september blir det høve til å sjå stykket fredag 2. september under Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå og fredag 16. september på Trondheim folkebibliotek. Teaterstykket […]

Vellykka jubileumsmarkering i Lom

21. mai gjekk jubileumsmarkeringa for Tor Jonsson av stabelen i heimbygda Lom. Folk møtte opp i hopetal til opninga av den nyrestaurerte Tor Jonssons plass og til vandringa «Ord i stein». Steinheller med sitat av Tor Jonsson er nå plassert rundt omkring på Bergom, noko som gjer diktaren langt meir synleg i bygdesenteret. Ved stuslegstugu […]

Jubileumsmarkering i Lom 21. mai

Billettar og påmelding: Billettar til festkvelden Festmiddag på Fossheim kr 350. Påmelding innan 19. mai:  61 21 95 00. Om arrangementet: Jubileumsmarkeringa startar med opning av ein nyoppussa Tor Jonsson plass framfor Midtgard kl. 13.00. Der blir det helsingar ved leiaren for Tor Jonsson-laget og ordføraren i Lom. Songkoret Lomsklangen framfører dikt av Tor Jonsson. Så legg […]

Kjærleik og død – Ingar Sletten Kolloen, Marit Eikemo og Ruth Lillegraven

Nasjonalbiblioteket måndag 2. mai kl. 19.00 Var eg ein Gud, / ville eg skapa / kjærleik og død, / berre kjærleik og død. Med fast rytme, korte verselinjer og store tema skreiv – og levde – forfattaren og journalisten Tor Jonsson (1916-1951). Han tok sitt eige liv berre 34 år gamal, men arbeidet hans set […]